torsdag 9. august 2012

Nett lik snø

Lik snø
Nett lik snø
er mennesket

Lik snøen
som dalar så stille
og mjukt,
er barnet som pludrar
Og dekkjer verda
med lys og glede

Lik snøen som ligg der
vert prega av tida
får farge og form
etter verda,
vert menneskelivet
smidd og forma
i tida si nådelause esse

Lik snøen som smeltar
vert delt opp,
renn vekk,
er enden for mennesket
Vi smuldrar opp
og vert gløymte

Men molekyla forsvinn ikkje
og Han som skapte snøen
og mennesket
gløymer aldri

3 kommentarer: