lørdag 31. oktober 2009

Livsens vatn

Fann dette flotte bildet på wetcanvas.com:


Inspirasjonen er henta frå Johannes Openberring 22,1:
"Engelen synte meg ei elv med livsens vatn; klår som krystall renn ho ut frå trona åt Gud og Lammet."

Tenk så fantastisk! Livsens vatn, Gud eige ord, renn ut frå trona og ned til oss. Gud sendte ikkje ordet som sms, eller som ei bok eller som ein plakat. Nei, han kom sjølv. Ordet vart menneske, og tok bolig blant oss! (Joh 1,14). Han levde heilt og fullt som menneske, med smerter, gleder, håp, tvil, sorg og latter. Han, livsens elv, Guds ord, veit korleis det er å vere menneske. Og ikkje berre det: han veit kva det vil seie å bli utsett for den verste liding og tortur. Og det gjorde han berre for oss.

Kjem på ein song som handlar om dette. Den er laga av Michael Card, og songen heiter Why:

Why did it have to be a friend
Who chose to betray the Lord?
And why did he use a kiss to show them?
That's not what a kiss is for.

Only a friend can betray a friend.
A stranger has nothing to gain.
And only a friend comes close enough
To ever cause so much pain.

And why did there have to be a thorny crown
Pressed upon his head?
It should have been a royal one,
Made of jewels and gold instead.

It had to be a crown of thorns
Because in this life that we live,
For all who would seek to love
A thorn is all the world has to give.

And why did it have to be a heavy
He was made to bear?
And why did they nail his feet and hands?
His love would have held him there.

It was a cross, for on a cross
A thief was suppose to pay.
And Jesus had come into the world
To steal every heart away.
Yes, Jesus had come into the world
To steal every heart away.

Jesus kom for å frelse oss. Steal every heart away. Livsens elv, som kjem frå Guds eiga trone, vart fornedra og hånt og torturert.

For meg og deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar