fredag 11. mai 2012

Jesus movement, eller: Det Terry Jones ikkje forstår

Den gangen eg hadde så få år på baken at eg fortsatt kunne kalle meg ungdom, høyrde eg svært mykje på ei gruppe som heitte Audio Adrenaline. Den aller første plata eg kjøpte heiter "Underdog", og den har gått sin del av rundar i CD-spelaren min. (Ei knallbra plate!)

På denne plata er det ein song som heiter "Jesus movement", og handlar om at uansett kor i verda ein reiser, vil ein kunne treffe på menneske som høyrer Jesus til.Vi i Noreg eller "Vesten" har ikkje einerett på Guds ord. Det finst ikkje lenger noko "vi" og "dei" når det gjeld kor i verda vi finn kristendomen. Og det er eit faktum at det er i Afrika og Asia at kyrkjeveksten er størst, medan vi i vest-Europa opplever meir ein stagnasjon og til og med tilbakegong.

Med denne påminninga frå Audio Adrenaline i bakhovudet, vert heile situasjonen rundt den amerikanske "pastoren" Terry Jones absurd. Han har innleia sitt heilt private "korstog" eller kva vi no skal kalle det, mot muslimar og koranen. Det verkar som han meinar at han kan straffe eller påføre den muslimske verda eit slag ved å brenne koranen, akkurat som om det at han brenn ei bok i USA vil føre til at millionar av muslimar plutseleg skulle begynne å tenkje seg om og innsjå at det ikkje er så lurt å fylgje koranen likevel.

Dette vitnar om lite respekt for andre menneske si tru, og lite innsikt i andre sine kulturar. Og sjølv om han har uttalt at han vil "vise verda" kor overdrive muslimane reagerar på bokbrenninga, så gir ikkje andre sin overreaksjon ein sjølv nokon legitim grunn til å provosere. Det blir som spansk tyrefekting: "Sjå kor sint oksen blir, berre fordi eg stikk han med spyd!"

I Iran sit den kristne pastoren Yousef Nadarkhani arrestert og dømt til døden. Hans einaste forbrytelse er å tru på Jesus. Han lever i eit land som er strengt muslimsk, og viser ei mykje betre haldning til sine medmennesker når han fordømmer denne type koranbrenning (VL: Dødsdømt pastor refser koranbrenning)

Over alt i verda finn vi kristne menneske, og dei fleste veit at den beste måten å leve på er å respektere sine naboar, og la seg forme av Jesu ord i Bibelen. Jesus gjekk i si tid i rette med den religiøse eliten i Israel. Han gjorde det ved å gå til sakens kjerne: peike på problema i deira tru og utfordre dei på heimebane. Og eit viktig poeng: Begge partar, både Jesus og dei skriftlærde, høyrde til den same religionen og var godt kjent i dei same skriftene. Jesus brente ikkje farisearane sine skriftrullar. Han leste frå dei, og viste den rette vegen i ord og handling.

Ut frå dette har eg eit godt råd til Terry Jones og andre som fryktar annleis truande eller trur at bokbrenning fører til noko godt: Slutt å brenne koranen, begynn heller å lese i Bibelen og leve etter den!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar