tirsdag 1. mai 2012

Mine 1.mai-parolar

Det er slett ikkje alle parolar i eit 1.mai-tog eg ville gått under. For eksempel parolar mot Israel, eller slagord som reduserer menneskeverdet eller fremjer krav som bryt ned i staden for å byggje opp samfunnet.

Her er tre parolar eg kunne gått under. Den første trur eg nok at dei fleste på venstresida i politikken også kan slutte seg til, i større eller mindre grad...


Den andre ville nok hatt noko lågare oppslutning, er eg redd, sjølv om det er denne eg aller aller helst ville gått bak. Det er nemleg den viktigaste!


Og så ei som kanskje hadde fått noko større oppslutning:


Det var nokon slagord eg kunne stilt meg bak. Viss eg skulle gått i 1.mai-tog, då.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar