tirsdag 28. februar 2017

Eirin Gundersen: Du er menneske nå

Dikta i boka "Du er menneske nå" tek utgangspunkt i saknet av ein far som nyleg er mista. Dikta kretsar rundt sorga, og korleis ein kan finne vegen vidare ut av sorga. Liv og død er eksistensielle spørsmål, og forfattaren granskar spørsmåla frå fleire ulike synsvinklar, og prøvar å skape ein form for heilskap i tilværet.

Boka inneheld såre og vakre dikt, og vi kjem nært innpå eg-personen i dikta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar