tirsdag 28. februar 2017

Gaute Heivoll: Jeg kommer tilbake i kveld

"Jeg kommer tilbake i kveld" er eit dramastykke med utgangspunkt i romanen "Himmelarkivet". Vi er ein stad i Tyskland, og ei kvinne frå Noreg bankar på døra til familien Kerner. Under verdskrigen var Kerner plassert i Noreg, og det er tydeleg at den framande veit noko om arbeidet hans der.

Det vert ein nær og intens samtale mellom kvinna frå Noreg, fru Kerner og dottera i huset. Det er mykje som ikkje vert sagt, og som må tolkast fram som tekst mellom linjene.

Det tek ikkje så lang tid å lese manuset, men eg reknar med at når stykket vert sett opp på ei scene, vil mykje av handlinga foregå i stilla mellom hovudpersonane. Tema er sorg og det å sjå sanninga i auga, og forfattaren får godt fram at sjølv om krigen er over, lever ettervirkningane vidare i einskildmenneska sjølv tiår etter at freden kom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar