lørdag 18. februar 2017

Slik du er


i eit glimt
såg vi inn i det mørklagte rommet
bakanfor alt,
inn der tinga ser ut
som dei er
og alle slør har falt til jorda

og vi såg deg for auga våre
slik du er
ikkje den rolege vandringsmannen
eller den engasjerte
formidlaren
eller den temperamentsfulle
oppgjeraren
eller den uredde forkjemparen
for dei svake –

det var eit nytt lys
frå himmelen
eit utanomjordisk lys
som omgav deg, lyfta deg inn
i ein annan dimensjon
som du slett ikkje var framand for;
det var dette som er deg -

og når skjela ein dag dett
frå auga våre
kan vi sjå deg slik du er

Matt 17, 1-2: Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell; der var dei åleine. Då vart han forvandla for auga deira. Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som lyset.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar