søndag 26. juni 2011

American dream

Som ei lita forlenging av gårdagens refleksjon om trugsmål mot kristen tru, kom eg på to songar som handlar om det same. To amerikanske artistar/grupper som tek for seg den "amerikanske draumen"; suksess, rikdom, makt; "The selfmade man". Dei stiller dette idealet opp mot det å fylgje Jesu ord.

Først ein av mine favorittartistar, Todd Agnew. Songen "My Jesus" handlar om å ville leve likt som Jesus. Her er eit utdrag frå songen: (Klikk på bildet viss du vil høyre songen på youtube)

I want to be like my Jesus!

Not a posterchild for American prosperity, but like my Jesus
You see I'm tired of living for success and popularity
I want to be like my Jesus but I'm not sure what that means to be like You JesusKobling
Cause You said to live like You, love like You but then You died for me
Can I be like You Jesus?

I want to be like you Jesus!

Den andre songen samanliknar Jesu anonyme fødsel i Jerusalem, med kor fjernt mange i Amerika lever frå Jesus i dag. Eit utdrag frå songen:

Casting Crowns: While you were sleeping

Jerusalem, what you have missed while you were sleeping
The Savior of the world is dying on your cross today
Jerusalem, you will go down in history
As a city with no room for its King
While you were sleeping
While you were sleeping

United States of America
Looks like another silent night
As we're sung to sleep by philosophies
That save the trees and kill the children
And while we're lying in the dark
There's a shout heard 'cross the eastern sky
For the Bridegroom has returned
And has carried His bride away in the night

America, what will we miss while we are sleeping
Will Jesus come again
And leave us slumbering where we lay
America, will we go down in history
As a nation with no room for its King
Will we be sleeping
Will we be sleeping

United States of America
Looks like another silent night

Desse to kritiserar den amerikanske draumen. Kva er den norske draumen? Bil, hytte, hus, pengar, arbeid, sydentur, sofakos og deilig middag? Sikkert ikkje så langt frå den amerikanske...

Korleis kan vi som kristne leve likt Jesus i Norge i dag? Ei utfordring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar