lørdag 2. juli 2011

Positivt fokus

Det er eit bibelvers, eit ganske kort eit, som eg tykkjer oppsummerer korleis vi kan leve på ein god og positiv måte. Rom 12, 9:

"Lat kjærleiken vere ekte, sky det vonde og hald dykk til det gode."

Det er ikkje så mange ord, men viss ein prøver å leve etter det, vil ein sjå at ein får eit betre fokus.

Ekte kjærleik kan Gud gje oss. Han viste oss kva ekte kjærleik er, då han døydde for oss: (Rom 5,8: Men Gud syner sin kjærleik til oss med di Kristus døydde for oss medan vi endå var syndarar) Å la kjærleiken vere ekte er ikkje så enkelt for oss menneske, det er så mange andre ting som blandar seg inn. Men det er eit godt mål å strekke seg etter. Er det noko verda treng, så er det ekte, gudgitt kjærleik!

Sky det vonde. Som kristen nikkar eg, og seier at det er viktig. I praksis viser det seg ofte at det ikkje er så lett som ein skulle tru. Gud har då født meg på ny, eg er eit nytt menneske. Å sky det vonde, det som er i mot Guds vilje, burde vore heilt sjølvsagt. Likevel vert eg tiltrekt av det vonde, og klarar slett ikkje alltid å "sky" det. Då er det greit å ta med seg siste del av verset: Hald dykk til det gode. Fokuset mitt som kristen bør kanskje vere retta meir mot denne delen av verset, for det ein fyller sinnet med, det pregar ein. Viss ein heile tida går rundt og tenkjer: "Ikkje gjere det, sky det, ikkje tenkje på det, ikkje seie det og det osv", så er det jo nettopp desse tankane ein fyller hovudet med. Sjølvsagt er det viktig å vite kva ein skal halde seg unna, men endå viktigare er det å vite kva ein skal halde seg til! Halde seg til det gode, fylle seg med det som er positivt og godt for meg, mine medmenneske og omgjevnadane mine.


Gode ting eg vil fylle meg med i dag:
- Leike med borna mine
- Prøve å bruke positive ord, i stadan for negative
- Ut og nyte det fine véret som plutseleg dukka opp
- Lese i gode bøker (for eksempel i Bibelen!)
- Høyre på god og positiv musikk
- Sende ei hyggeleg melding på facebook til nokon eg ikkje har snakka med på ei stund.

Det var det eg kom på akkurat no. Satsar på eg kjem på endå meir etterkvart. I dag vil eg prøve å ha positivt fokus!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar