fredag 22. juli 2011

Eit tidsskille

Denne dagen vil vel for all framtid bli hugsa som dagen det small i Oslo. Bomba som har rasert delar av regjeringskvartalet og drept sju personar, vil mest truleg utgjere eit tidsskille i norsk historie. Før og etter bomba.

(Bildet er frå www.dagbladet.no)

Ei islamistisk gruppe har teke på seg ansvaret for ugjerninga (VL-artikkel, med uvanleg stor overskrift). Så har altså den internasjonale terroren omsider kome til Noreg også, og rysta oss i grunnvollane.

Kva for følgjer vil denne hendinga få for oss? Det er vanskeleg å sjå allereie no, men nokon ting kan ein jo anta:

1) Det norske tryggleiksnivået kjem til å bli heva fleire hakk. Det er ikkje sikkert at til dømes politikarar kjem til å kunne opptre så usikra som dei har gjort til no.

2) Den heller naive haldninga: "Det kjem ikkje til å ramme oss", vil fordufte, om den ikkje allereie har gjort det, som dogg for sola. Vi er ikkje eit folk avsondra frå resten av verda. Terror og vald kan ramme også oss.

3) Islamskepsisen kjem til å blomstre. Den islamske gruppa som står bak har kanskje oppnådd det dei ville, nemleg å skape frykt. Samstundes har dei gjort livet for andre muslimar i Noreg, og ikkje minst muslimske flyktningar som håpar å finn ei trygg hamn her, mykje vanskelegare. Dessverre. Terror rammar dei uskuldige.

4) Dei partia og grupperingane som spelar på framandfrykt kjem kanskje til å få auka tilslutning. Dessverre, nok ein gong.

Same kva terroristane har i hovudet når dei planlegg og gjennomfører slike udådar, klarar eg ikkje å forstå at dei meinar å kunne oppnå noko med det. Ja, dei skapar frykt, men korleis i all verda kan det tene islamistane si sak? Kva kan dei oppnå med å skremme oss slik, og gjere livet vanskelegare for sine trussøsken? Viss hemn er det einaste motivet, så har vel historia vist oss gang på gang at hemn ikkje fører verda eit einaste steg i rett retning.

Eg er altfor demokratisk og fridomselskande i hovudet til å klare å forstå poenget med terror.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar