mandag 11. juli 2011

Embryo har menneskeverd!

Dette slår generaladvokaten i EU-domstolen fast (VL-artikkel om saka). Han ynskjer ikkje at det skal gå an å ta patent der det inngår øydelegging eller endring av menneskeleg embryo. Menneskeverdet gjeld frå unnfanginga av, seier han.

Slike nyhende er svært gledelege å lese, og dei skapar eit gryande håp i meg. Kanskje kan generaladvokaten, og etterkvart resten av leiinga i EU, fylgje denne tankerekkja til sin logiske konsekvens: At å øydeleggje eit embryo, som altså har menneskeverd, er det same som å krenkje menneskeverdet. Med andre ord: Å avslutte eit menneskeliv i mors liv må bli forbode, fordi det er krenking av menneskeverdet.

Det er eit gryande håp hos meg, ikkje så veldig stort, men det er der: Tenk om EU skulle komme til å forby provosert abort! Tenk på ringverknadane, og tenke på alle dei herlege små babyane som då får sjå dagens lys! (Og så må dei samtidig vedta ein del lover, sjølvsagt, som gjer det enklare å fø barna sine sjølv i vanskelege eller uynskte situasjonar. Men den dagen dei innser at provosert abort må forbys, så har dei sjølvsagt innsett også denne innlysande sida ved problematikken...)

Eg håpar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar