onsdag 13. juli 2011

Tom


Eg er saltet
Som mista si kraft
Eg er blomen
Men heilt utan saft

Eg er stemma
Som ingenting seier
Eg er stilla
Som slett ikkje teier

Eg er skiltet
Som varslar ein bom
Eg var fylt
Men no er eg tom


(Bildet er henta frå denne bloggen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar