lørdag 30. juli 2011

Å skape godt debattklima

Det er viktig i eit demokrati at alle meiningar blir høyrde og tekne seriøst. Alle innbyggjarane i eit demokrati (folkestyre) skal få vere med og bestemme korleis landet skal bli styrt. Dette skjer ved å ha ein aktiv debatt, at alle meiningar får komme fram, alle stemmer blir høyrde og alle argument blir lagt på bordet. Vidare er det ein grunnleggjande rett for meiningsmotstandarar å få komme med sine motargument.

Etter bomba i Oslo og massakren på Utøya trur eg dei fleste er innstilte på å tenkje gjennom eigen retorikk og måtar å leggje fram sine synspunkt på. Eit eksempel på dette er Ole Jørgen Anfindsen, ein sterk kritiker av innvandringspolitikken, som lovar å endre måten han debatterar på. (VL-artikkel) Dette er eit godt teikn, for det har vore mykje hatsk og lite konstruktiv argumentasjon kring den norske innvandringspolitikken, og det er ikkje alltid at alle stemmer har blitt tekne like seriøst. Eg trur at ved ei endring i ordbruk, vil debatten bli mykje meir konstruktiv

Også den andre sida, vi som meinar at det er positivt at Noreg tek imot innvandrarar, må tenkje gjennom vår retorikk. Er orda vi brukar fremjande for demokratiet? Er måten vi argumenterer på inkluderande og legg den til rette for eit godt debattklima?

Skal det vere kjekt å spele sjakk, må begge sider følgje spelereglane...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar