torsdag 26. april 2012

Regnbogeborn

I dag er vi sterke,
fordi vi er saman

Fellesskapet byggjer opp
det hatet ynskjer å rive

Songen vekkjer eit håp
om fred, fridom og brorskap

Vi syng den saman
Vi er ikkje ulike, i dag

I dag er vi sterke
 Vi er born av regnbogen


Det er verkeleg rørande å høyre om alle dei som i dag har møtt fram i dei store byane og sunge Lillebjørn Nilsen sin kjende song "Barn av regnbuen". Ein naiv song, men likevel ein song det er verdt å synge. Den handlar om å ta vare på jorda, og ta vare på kvarandre. Vi er ulike her i verda, og det er så utruleg viktig at vi prøver å leve i fred med kvarandre så godt vi kan.

Det betyr ikkje at vi alltid skal vere einige om alt. At vi alltid skal tru det same, meine det same eller stemme på dei same politiske partia. Men det betyr at uansett kva nokon meiner, så har dei rett til å meine det. Er vi ueinige, skal vi møte dei med ord i debatt, ikkje med våpen i hand. Det er det feigaste av alt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar