fredag 1. juni 2012

ApologetiX

For ein del år tilbake oppdaga vi eit noko spesielt amerikansk band. Nemleg:


Og for nokre dagar sidan gjenoppdaga eg det, etter å ha "gløymt" det i mange år. I grunn litt rart, for dette er både artig og bra musikk!

Bandet framfører parodiar på kjente songar. Det er både morsomme og stilige songar, men det beste av alt er at tekstane formidlar anten bibelhistorier, bibelsk etikk eller tankar om ulike tema sett frå ein kristen ståstad. Tekstane er solide og gode, og kombinert med solide musikarar er dette kjekt å høyre på!

Sjølve namnet ApologetiX er henta frå ordet som på norsk heiter "apologetikk", eller "trusforsvar." Ein apologet er ein som forsvarar den kristne trua, ved å argumentere ut frå både Bibelen og den kunnskapen vi har tilleigna oss om verda så langt. Trua er altså fundert på både Bibelen og fornuften. Ein av dei mest kjente apologetane i vår tid er kanskje C.S. Lewis, som ofte forsvarte den kristne trua ut frå allmenn fornuft, filosofi og logikk.

ApologetiX går fint inn i denne tradisjonen, med den store vektinga av det bibelske.


Den siste plata deira ser slik ut:

Og inneheld seksten parodiar på songar frå 80-talet. Alle som har eit eller anna forhold til rock frå 80-talet kan altså finne nokre godbitar her... "Wise up", som betyr å lære, kan vel seiast å vere eit godt uttrykk for ApologetiX. Ved å høyre på songane deira kan ein nemleg få med seg ein god del lærdom. Og, som bildet viser, Bibelen er bak alt dei gjer.

Dette er songane eg likar best på plata. Dette er songar som eg kjenner til frå før, i originalversjonen, så det er artig å høyre ApologetiX si tolking. Og tekstane er noko meir solide enn dei opprinnelege!


- Judge (Parodi på songen "Jump" av Van Halen)
- The power above (Parodi på "The power of love" av Huey Lewis and the news)
- Monkey for uncles (Parodi på "Money for nothing" av Dire straits)
- Hosanna (Parodi på "Rosanna" av Toto)
- Dancing with the ark (Parodi på "Dancing in the dark" av Bruce Springsteen)
- Fishin' on a pier (Parodi på "Livin' ong a prayer" av Bon Jovi)

For slike som meg, som er opptekne av matematikk og naturfag, og underviser i både evolusjon og genetikk i ungdomsskulen, er det viktig å setje ting i riktig perspektiv. Det syns eg ApologetiX gjer i denne artige songen, "Monkeys for uncles".I want my missing links ...

"Now look at them Dodos" – that's the way they view us

They claim that Christians are a dead species
Then they worship – macroevolution
Monkeys for uncles in your history
Now, that ain’t workin' – after we refute it
Then they tell you – that the Bible’s dumb
 

Maybe then your sister was a ring-tailed lemur
Maybe then a lizard was your mum
They've got to insult us to sway others
Because they're missin' the missin' links
They've got to lose the Originator
They've got to prove these other theories

That little maggot with the earwig and the stinkbug

They're buggies, but listen here
That little maggot could become an X-man
That little maggot needs a billion years
They've got to insult us to sway others
Because they’re missin’ the missin’ links
They've got to use their imaginations
They've got to prove these other theories

Sure they mean well ...

Huh?

They've got to insult us to sway others

Because they’re missin' the missin' links
Get God removed from the situation
They've got to prove these other theories

They should've learned they're playin' with fire

They could get burned, but they get numb
Look at that drama they got from trickin' us with Java Man
Ain't that guy handsome?
And what's up there? What's that?
Why's that annoy us?
There ain't no right and wrong -- we're like the chimpanzees
Oh, that ain't workin' -- macroevolution
Monkeys for uncles in your history

Oh, that ain’t workin' – that’s the way I view it

I beg to differ on your empty theory
That ain’t workin' – that’s no way to prove it
Get your monkeys for uncles in your history
Monkeys for uncles – history
Monkeys for uncles – missing links

I want my, I want my, I want my missing links

I want my, I want my, I want my missing links
 

Viss du likte denne, og ynskjer å høyre fleire songar av ApologetiX, ligg det flust av songar på Spotify. Høyr, le, lær og nyt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar