lørdag 10. desember 2016

Gjetarguten #10: Ny og gamal


så det er du som er Adam
den nye – eit spegelbilete
på det som kunne vore
om vi alle valte
annleis

om vegane våre var beine
og førte frå der vi var tenkt
til dit vi skulle gått
om alle omvegar og krokvegar
var ukjente vegar for oss

så ligg han her, i krybba
ein heilt ny Adam
eit heilt nytt liv å velje
og eg bøyer kne og hovud
svingar føtene ut
på denne nye, gamle vegen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar