søndag 11. desember 2016

Gjetarguten #11: Nærvær


stilla i stallen
og stjerner som blinkar
med sitt kalde fråvær
millionar av kilometer borte

det er noko fjernt over nattehimmelen
eit pust frå så langt borte
at ingen menneske nokon gong
kan vite for sikkert kor det kjem frå

og Gud, i våre tankar
ein metafor blant andre metaforar
taus og stille, som stein eller luft
eller for den del universet sjølv

så går vi inn i stilla
kryssar dørstokken til stallen og ser
dette barnet frå englesongen sove
i salig ro midt i høyet

rommet er fylt av ei stille
og stilla er fylt av eit sus –
det er visst mitt eige hjarte
varmen i blodet som bankar

for vissa er stor som eit fjell
men tanken for vill til å gripe;
er det ikkje Gud sjølv eg møter,
eit nærvær av kjærleik i mørket?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar