lørdag 24. desember 2016

Gjetarguten #24: Vegen inn til livet


stjerna stoggar på si ferd
over himmelen,
det er søndag morgon
og lyset fyller hagen

den gamle stallen
og den nye grava
står begge tomme

for barnet vart vaksen
og dei tidlegare barnehendene
vart spikra fast til ein kross

og den krossfeste døydde,
men grava ligg open og tom
som ein stall utan dyr

og stjerna over stallen
har stoppa akkurat her
ved porten mellom liv og død

for her, akkurat her
kan du møte barnet, mannen
med utstrekte, naglemerka hender

og det same milde blikket
møter auga dine –
du er ikkje lenger aleine

-

treet i mitt indre spirar på ny
krafta stig frå kjelda
som gjev liv til evig tid


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar