torsdag 22. desember 2016

Gjetarguten #22: Rabbi

eit lam til påske, eit måltid i kveldinga
slik var bestillinga, eg fekk den sjølv
og plukka sjølv ut lammet
og bar det til byen

der var eg på kjøkkenet
medan lammet vart ordna,
lytta til historier frå andre byar
veksla rykte og sanningar

lo av andre sine opplevingar
skapte lått med mine eigne

skulle akkurat til å gå
då eg såg selskapet på veg inn dørene –

tolv menn med ivrige ansikt
glade, spente, usikre?
og den trettande
som ei roleg søyle i opprørt vatn,
eit stille vatn midt i stormen

han kom sjølv på kjøkkenet
ein rabbi blant våre koppar og kokekar
og bad om eit fat vatn –
eg rekte det til han
og auga våre møttest

i djupet såg eg refleksjonen av min eigen lengt,
greinene på treet som ein gong vart planta
då eg berre var ein liten gut
og som sidan har vakse og spirt og blitt noko anna
noko meir enn berre eit minne
-          eit fundament for alt eg gjer

og

her stod han med dei same auga,
eg fall på kne der på kjøkkenet
sa rabbi

rabbi

han lyfta meg opp att
la handa på skuldra mi
smilte
før han bar vatnet ut i salen
der selskapet venta
og døra vart lukka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar