torsdag 4. august 2011

Creed

Kvar søndag vert trusvedkjenninga framsagt i ulike kyrkjer rundt om i Noregs land. Trusvedkjenninga er ei kompakt og innhaldsmetta utsegn, som har med dei mest sentrale og viktige trussetningane. Den er eit slags minste felles multiplum for oss som er kristne.

I periodar der eg er i tvil om kristendomen kan vere sann, og om eg verkeleg trur på det den lærer, har eg særleg brukt to ulike tekstar til å hjelpe meg ut av uføret. Den eine teksten finn vi i Joh 6, 66-69: Etter dette drog mange av disiplane hans seg unna og gjekk ikkje omkring med han lenger. Då spurde Jesus dei tolv: «Vil de òg gå bort?» Simon Peter svara: «Herre, kven skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi trur og veit at du er Guds Heilage.»

Dette spørsmålet stiller eg meg då: Kven andre skal eg gå til? Det finst ingen reelle alternativ til Gud.

Vidare går eg gjennom punkt for punkt i trusvedkjenninga. Trur eg at Gud Fader har skapt himmel og jord? Ja, det gjer eg. Trur eg at Jesus er hans einborne son? Ja, det gjer eg. Ynskjer eg at han skal vere Herre i livet mitt? Ja, det gjer eg. Og så vidare. Hjelp det på trua? Ja visst! Det er befriande å på denne måten gå gjennom dei sentrale trussetningane, og oppdage, igjen, at ein faktisk trur det ein seier.

I fjor haust skreiv eg mitt credo her på bloggen (her). Det gjer godt å formulere og uttale trua si på denne måten. I dag skal eg sleppe til nokre som også har formulert trua. Songen "Creed" handlar om nettopp trusvedkjenning, og Petra spelte inn denne songen tidleg på 90-talet. Les teksten, og lytt til songen (youtube-link under teksten). Eg syns denne er glimrande!

Creed

I believe in God the Father - maker of heaven and earth
And in Jesus Christ His only Son
I believe in the virgin birth
I believe in the Man of Sorrows bruised for iniquities
I believe in the Lamb who was
crucified and hung between two thieves

I believe in the resurrection on the
third and glorious day
And I believe in the empty tomb and the
stone that the angel rolled away
He descended and set the captives free
And now He sits at God's right hand
and prepares a place for me

(Chorus)
This is my creed - the witness I have heard
The faith that has endured
This truth is assured
Through the darkest ages past
Though persecuted, it will last
And I will hold steadfast to this creed

I believe He sent His Spirit to comfort and to reveal
To lead us into the truth and light, to baptize and to seal
I believe that He will come back the way He went away
And receive us all unto Himself, but no man knows the day

I believe He is the Judge of all men, small and great
The resurrected souls of men receive from Him their fate
Some to death and some to life, some to their reward
Some to sing eternal praise forever to our LordIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar