fredag 5. august 2011

Matematikk er gøy

Eg ynskjer nødig å hengje ut nokon her på bloggen. Det er difor viktig å presisere at det fylgjande er henta frå ein debatt på internett, at vedkomande sjølv er ein offentleg person som gjerne fremjar sine meiningar og at det er kun det eg har lese på internett som ligg til grunn for dette innlegget. Dessutan handlar det i botn og grunn ikkje om mannen (sjølv om det unekteleg stiller han i eit heller dårleg lys), men om matematikk.

Matematikk er nemleg ikkje alltid like enkelt, det er i grunn ein nådelaus aktivitet å drive med. Som lærar i matematikk er eg smerteleg klar over at ikkje alle av oss har anlegg for å bli matematikk-professorar. For mange er det rett og slett nesten umogleg å få tala til å hengje saman og få meining ut av det heile.

I samband med ein artikkel om politikar Håvar Krane på www.nrk.no (her), vart eg tipsa om bloggen noldus.blogspot.com, som er dedikert til fremme av sanninga. Bloggen imøtegår Håvar Krane sin retorikk og framstilling av det norske samfunnet.

Det var på denne bloggen eg kom over denne geniale dialogen: Matematikeren Håvar Krane

Det er vel verdt tida å lese dette innlegget. Ikkje berre er det eit av dei beste eksempla eg har sett på dårleg argumentasjon, men det er også ein slik hårreisande presentasjon av prosentrekning at det grensar til det tragiske. Men i staden for å fortvile over at det finst politikarar som er så dårlege til å rekne og argumentere for seg, vel eg heller å ta det heile med eit smil.

For dette er laurdagsunderhaldning for alle som kan pittelitt om matematikk og retorikk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar