fredag 19. august 2011

Paulus - ein religiøs terrorist

For tida fordjupar eg meg i livet til apostelen Paulus. Han er ein svært spennande person, og hadde ei stor oppgåve i oppbygginga av den kristne kyrkja. Når eg tenkjer på Paulus, tenkjer eg på apologeten og læraren, den stødige kristne, som ikkje frykta noko eller nokon, og aller minst frykta han å miste livet for trua. Han var ein bauta, ein mann med autoritet. Ein som elska Jesus og gav heile livet sitt til han.

Likevel er dette berre halve bildet, for Paulus hadde i fortid som han ikkje var særleg stolt av. Han hadde i god utdanning, kom frå ein vel ansett familie, vart rekna som ein lærd mann og hadde mykje makt. Han hadde visst mykje han kunne vere stolt av. Likevel rekna han alt for tap (Fil 3,7). Han fann noko som var endå betre: Nåden og frigjeringa i Kristus.

Det er litt interessant å sjå på det livet Paulus levde før han vart etterfølgjar av Jesus. Slik vert han skildra av Charles Swindoll i boka "Paulus - en mann preget av nåde og pågangsmot" frå 2002: "... helt til Kristi nåde la beslag på ham, bekjempet han med vold alt og alle som hadde med Veien å gjøre. Og legg merke til dette: Han gjorde det i Guds navn. Derfor er det ikke noe mer skremmende, mer ondskapsfullt enn en religiøs terrorist. Hva de gjør, rettferdiggjør de i Guds navn. Saulus var ikke noe unntak i dette. Mannen som var ulastelig etter loven, ifølge hva han selv sa, trodde blindt på at hans blodige gjerninger tjente Gud..."

Paulus, ein religiøs terrorist! Den tanken skal eg innrømme at eg aldri har tenkt før, men den passar jo utmerka. Han bygde livet sitt på Guds lov, og samstundes fengsla og drepte han menneske som trudde annleis enn han sjølv. Høyres det kjent ut? Jepp jepp.

Heldigvis snudde han om, vart omvendt. I 1 Kor. 3,11 skriv Paulus: "Ingen kan leggja ein annan grunnvol enn den som alt er lagd, Jesus Kristus". For ei forandring! Terroristen er vekke, i staden står det ein åndsfylt og brennande Jesustilhengjar tilbake, som ofra livet sitt for å kunne spreie evangeliet utover til andre menneske. Han bygde livet sitt på Jesus Kristus, og då kan ein ikkje drepe eller terrorisere. (Akkurat dette med Jesus som grunnvoll kan du høyre meir om i kyrkja på søndag, det er nemleg preiketekst denne helga!)

Eg vil anbefale alle å lese om Paulus, han er eit glitrande eksempel for oss syndarar som ynskjer å leve livet med Jesus Kristus som grunnvoll. Og eg kan jo då anbefale førnemnde bok av Charles Swindoll, sidan han skriv lett og "folkeleg", aktualiserar bibelversa og veit å få fram dei gode poenga i teksten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar