søndag 7. august 2011

Litt rekning...

Eg vart litt nysgjerrig etter det førre innlegget mitt, og begynte å rekne litt. Kva ville skjedd viss USA auka skattane til eit norsk nivå (gjennomsnittleg 28 %)? Kor lang tid ville dei brukt på å betale ned gjelda då, viss ein ser vekk frå alle andre faktorar, som renter, avgifter og utgifter (altså, bagatellar...)

Det bur i dag litt over 310 millionar menneske i USA, og gjelda er på 14 530 milliardar dollar. Dette blir ei gjeld på 46 774 dollar per person.

Gjennomsnittsløna var i 2005 på 32 140 dollar. Det er vel rimeleg å anta at løna er høgare i dag, men la oss likevel gå ut frå dette talet.

Med ein skatt på 28 %, vil ei lønn på 32 140 dollar gje eit skattetrekk på om lag 9000 dollar. Med 9000 dollar i skatt kvart år, vil det gå litt over fem år før ein når gjeldssummen på 46 774 dollar.

Med andre ord, og svært forenkla: USA kunne løyst gjeldsproblema sine i løpet av fem år ved å auke skattane.

Ja, eg veit det er mange feil i reknestykket. Men likevel, ein artig tanke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar