torsdag 11. august 2011

What teachers make

Snart begynner det nye skuleåret, og eg må omstille meg til kvardagsrytme att. Då kan det vere lurt å ta med seg rett fokus i møte med elevane, og kanskje kan den, etter mi meining, geniale poeten Taylor Mali hjelpe meg litt med det? Diktet "What teachers make" har i alle fall eit veldig godt poeng, og riktig fokus i forhold til jobben som lærar. For det er no ein gong slik at ikkje alle heilt forstår kva det verkeleg går ut på. Så her er ein måte å korrigere misoppfatningar på. Viss du ynskjer å sjå Taylor Mali framføre diktet, kan du sjå på linken nederst. Og her er nettsida hans.

What Teachers Make, or
Objection Overruled, or
If things don't work out, you can always go to law school


He says the problem with teachers is, "What's a kid going to learn

from someone who decided his best option in life was to become a teacher?"
He reminds the other dinner guests that it's true what they say about
teachers:
Those who can, do; those who can't, teach.

I decide to bite my tongue instead of his
and resist the temptation to remind the other dinner guests
that it's also true what they say about lawyers.

Because we're eating, after all, and this is polite company.

"I mean, you¹re a teacher, Taylor," he says.
"Be honest. What do you make?"

And I wish he hadn't done that
(asked me to be honest)
because, you see, I have a policy
about honesty and ass-kicking:
if you ask for it, I have to let you have it.

You want to know what I make?

I make kids work harder than they ever thought they could.
I can make a C+ feel like a Congressional medal of honor
and an A- feel like a slap in the face.
How dare you waste my time with anything less than your very best.

I make kids sit through 40 minutes of study hall
in absolute silence. No, you may not work in groups.
No, you may not ask a question.
Why won't I let you get a drink of water?
Because you're not thirsty, you're bored, that's why.

I make parents tremble in fear when I call home:
I hope I haven't called at a bad time,
I just wanted to talk to you about something Billy said today.
Billy said, "Leave the kid alone. I still cry sometimes, don't you?"
And it was the noblest act of courage I have ever seen.

I make parents see their children for who they are
and what they can be.

You want to know what I make?

I make kids wonder,
I make them question.
I make them criticize.
I make them apologize and mean it.
I make them write, write, write.
And then I make them read.
I make them spell definitely beautiful, definitely beautiful, definitely
beautiful
over and over and over again until they will never misspell
either one of those words again.
I make them show all their work in math.
And hide it on their final drafts in English.
I make them understand that if you got this (brains)
then you follow this (heart) and if someone ever tries to judge you
by what you make, you give them this (the finger).

Let me break it down for you, so you know what I say is true:
I make a goddamn difference! What about you?

Eg tek med eit dikt til av Taylor Mali, eit dikt som i seg sjølv er utruleg bra, men som her er gjort endå betre ved hjelp av typografi. Bodskapet i dette diktet er heilt utmerka, og passar godt inn på ... meg, og ... alle andre som ikkje alltid torer seie si ærlege meining og stå for det ein meinar er rett og bra. Eg prøvar å betre dette, og dette diktet er ei god hjelp i rett retning.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar